INSPIRUJEMY

MOTYWUJEMY

PROMUJEMY

Aktualności

 

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Częstocicach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
wspólnie z UNICEF

Szkoła Podstawowa w Częstocicach bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na dzieci oraz ich prawa.

W przeddzień tego święta w piątek – 19 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej
w Częstocicach zorganizowali wystawę prac plastycznych dotyczących praw dziecka, ponadto szkolne koło UNICEF-u przygotowało gazetkę ścienną wyeksponowaną na szkolnym korytarzu; w tym dniu zostanie pokazana uczniom multimedialna prezentacja o prawach dzieci na świecie. Uczniowie oraz nauczyciele ubierają się tego dnia na niebiesko w kolorze UNICEF.

PODZIĘKOWANIA

 

Ogromne podziękowania dla wszystkich osób- rodziców oraz dzieci, którzy wsparli działania Fundacji „Gdy Liczy się Czas” .
Jako zwolennicy tej akcji zorganizowaliśmy w naszej placówce Dzień w Piżamie.
Zebraliśmy wspólnie 700 zł !!
Jeszcze raz dziękujemy
❤️

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W Październiku nasza Biblioteka obchodzi swoje święto w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W programie znajdują się: akcja głośnego czytania „Jestem tym, co czytam”, lekcje biblioteczne, konkurs plastyczny na plakat z cytatem z ulubionej książki, quizy z kodami QR, konkurs literacki „Rymowana Biblioteka”. Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywności czytelniczej i wspólnej zabawy.

PIŻAMOWY    DZIEŃ   W   SZKOLE

24.09.2021   (PIĄTEK)

  
UBEZPIECZENIE- zgłoszenie szkody
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Procedura funkcjonowania szkoły w czasie COVID-19

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem z powodu koronawirusa
w Szkole Podstawowej w Częstocicach
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  

 

Spis treści:

 1. Cel procedury.
 2. Informacje ogólne na temat koronawirusa.
 3. Profilaktyka zdrowotna.
 4. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
 5. Organizacja zajęć w szkole.
 1. Higiena pomieszczeń.
 2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 3. Załączniki – instrukcje.

 

ROZDZIAŁ I 

CEL PROCEDURY
W oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 roku. 

 • Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.
 • Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.
 • Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zachorowania z powodu koronawirusa.
 • Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego pracownika, nauczyciela, ucznia niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy (konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, opiekuńcze, itd.) rodziców/prawnych opiekunów oraz interesantów szkoły.

ROZDZIAŁ II 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT KORONAWIRUSA 

Rozprzestrzenianie wirusa:

 • COVID-19 przenosi się, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku / kilkunastu godzinach.
 1. Kryteria kwalifikacji osób wykazujących objawy zakażenia koronawirusem SARS CoV2.
 • Kryteria kliniczne

Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 

– gorączka

– kaszel

– duszność 

 • Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) 

 • Środki ochronne COVID19

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

 

ROZDZIAŁ II 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

Profilaktyka zdrowotna są to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. 

Wyróżniamy następujące fazy profilaktyki zdrowotnej: 

 • profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia-działania na terenie szkoły,
 • profilaktyka I fazy – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka-działania na terenie szkoły,
 • profilaktyka II fazy– zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie,
 • profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

ROZDZIAŁ IV 

PROFILAKTYKA WCZESNA I PIERWOTNA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY:

 1. Postępowanie profilaktyczne:
 • W momencie złego samopoczucia uczeń jest zobowiązany natychmiast  zgłosić fakt wychowawcy, innemu nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły.
  Uczeń, wraz z wychowawcą/nauczycielem/dyrektorem przechodzi do gabinetu pielęgniarki (izolacja ucznia), tam ma mierzoną temperaturę ciała. Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczuciu dziecka i prosi o niezwłoczne odebranie dziecka z gabinetu pielęgniarki.
 1. Przestrzeganie zasad higieny.

 Uczeń ma obowiązek, wracając z przerwy śródlekcyjnej, umyć ręce, zgodnie  z wywieszoną w toaletach instrukcją, korzystając z bieżącej wody, przy użyciu mydła dezynfekcyjnego. Po zakończeniu należy wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.   Pozwala to uchronić się przed wirusem, jeśli znajduje się on na rękach. 

COVID- 19 ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.


3.
Stosowanie ochrony podczas kichania i kaszlu.

 •   Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, następnie jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się   zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo  zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu. 
 1. Zachowanie bezpiecznej odległości
 • Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Podczas kaszlu lub kichania, wydalane są pod  ciśnieniem małe kropelki i zawierające wirusa, które są wchłaniane przez  organizm osoby stojącej w niewielkiej odległości.
 1. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 • Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może  powodować przenoszenie wirusa.
 1. Nie należy przychodzić do szkoły
  • W przypadku: gorączki, kaszlu, trudności w oddychaniu oraz po powrocie z krajów lub regionów Polski, gdzie szerzy się korona wirus (jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu).
   W takich przypadkach należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny alby obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w ,,Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych”.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/

 

 • Należy także pamiętać, o unikaniu środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
 1. W przypadku złego samopoczucia lub objawów chorobowych należy pozostać    w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 2. Nie należy wypijać płynów z jednej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

Rozdział V 

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 1. W okresie pandemii szkoła będzie czynna od 6.30 do 16.00.
 2. Plac zabaw i główne wejście do szkoły podlegają dezynfekcji raz w tygodniu.
 3. W okresie pandemii uczniowie oraz pracownicy szkoły i przedszkola korzystają z osobnych wejść.
 4. Szkoła zostaje całkowicie zamknięta dla osób postronnych. W przypadku potrzeby kontaktu z sekretariatem szkoły konieczne jest uprzednie zgłoszenie drogą telefoniczną lub mailową.
 5. Pracownicy, wykonujący pracę na terenie szkoły, w trakcie trwania pandemii, odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 6. W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium (sala logopedyczna)) jako pomieszczenie do odizolowania ucznia lub pracownika w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 7. W zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra na całym terenie szkoły.
 9. Na tablicach szkolnych rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje dotyczące właściwych sposobów postępowania: mycie, dezynfekcja rąk, nakładanie maseczek, rękawic – załączniki nr 2, 3, 4 i 5.
 1. Przy wejściu głównym umieszczono:
  • płyn dezynfekujący oraz informację o sposobie jego użycia
  • numery alarmowe
  • numery telefonów do właściwej stacji epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku objawów chorobowych – załącznik 6.
 2. Uczniowie z poszczególnych klas są wpuszczani do szkoły od godziny 7.45   w odstępach 5 minutowych. Uczniowie, uczęszczający na zajęcia świetlicowe są wpuszczani do szkoły od 6.30 do 7.30.
 3. W trosce o wspólne bezpieczeństwo rodzice/opiekunowie prawni mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku szkoły na czas obowiązujących obostrzeń.
 4. Rodzic jest zobowiązany zgłosić pracownikowi obsługi chęć odebrania dziecka ze szkoły i oczekuje na nie w strefie wejścia do szkoły.
 5. Odziały 1-3 ustalają indywidualne godziny przerw po zajęciach trwających nie dłużej niż 45 minut. Uczniowie spędzają przerwy na boisku szkolnym bądź w wyznaczonych częściach korytarza.
 6. Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy na boisku bądź w wyznaczonych częściach korytarza.
 7. Każdemu oddziałowi przydzielona jest sala lekcyjna, w której realizowane są wszystkie zajęcia dydaktyczne.

 

Rozdział VI 

HIGIENA POMIESZCZEŃ 

 1. Wszyscy wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 2. Obligatoryjne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem:
  po przyjściu do szkoły
 • przed jedzeniem
 • po powrocie ze świeżego powietrza
 • po korzystaniu z toalety.
 1. Codzienne prace porządkowe będą monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji placu zabaw i powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników     (załącznik nr 1).
 2. Należy wietrzyć sale i wspólne części użytkowe co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi i przynosić zbędnych przedmiotów z domu.
 4. Używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 5. W trakcie zajęć wychowania fizycznego ogranicza się gry i zabawy kontaktowe.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 7. Na terenie placówki zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
 8. Na terenie szkoły znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.

Rozdział VII 

GASTRONOMIA

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności:
 • pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania odległości stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m)
 • pracownicy stosują środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów
 • każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
 • odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania są wyrzucane niezwłocznie po dokonaniu dezynfekcji do specjalnie wyznaczonego zamkniętego kosza z opisem: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.
 • pracownicy wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się poza kuchnią.
 1. Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki. Zapewnia się spożywanie posiłków jednej osobie przy jednym stoliku.
 2. Pracownik kuchni, wydając posiłek, podaje dziecku sztućce.
 3. Spożywanie posiłków będzie odbywało się w systemie zmianowym, celem zachowania bezpiecznej odległości przy stolikach.
 4. Pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenie, dokonują dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł w jadalni po każdej grupie.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 

Rozdział VIII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora.
 4. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki, informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 1. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myte     i dezynfekowane (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).
 2. Dziecko będące w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 3. Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 u pracownika szkoły, niezwłocznie przerywa on swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie doprowadzać do przenoszenia zakażenia.
 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu oczyszczenia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 6. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 7. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 8. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane po jego opuszczeniu.
 9. Dyrektor lub pracownik przez niego wyznaczony sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby je poinformować lub, w razie potrzeby, przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 10. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19 dzieci oraz pracowników.
 11. Dyrektor, wraz z organem prowadzącym, na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań, w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 1. W chwili uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
  zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek  i instrukcji do dalszego postępowania.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Szkoła Pamięta

Szkoła Pamięta

Nasza placówka włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej #SzkołaPamięta . Celem akcji jest przybliżenie...

 

 

 

 

ZAPRASZAMY !

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe: 17-30  stycznia 2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.


5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24czerwca 2022 r.

Spotkania z rodzicami

 • 10 września 2021 r.
 • 17 grudnia 2021 r. 
 • 11 lutego 2022 r.
 • 20 maja 2022 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: (w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 24-25-26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 17 czerwca 2022 r.
 • 23 czerwca 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty
 • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
Wybierz Nas

Dobra szkoła to szczęśliwe Dzieci

Z

Szkoła z tradycjami

Z

Nauczyciele z pasją

Z

Zaangażowana lokalnie

Z

Rodzinna atmosfera