Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘSTOCICACH
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

        Historia naszej szkoły rozpoczyna się 1 września 2015 r. Dzięki inicjatywie wielu osób, w szczególności Artura Zawadzkiego – radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także grupie zaangażowanych rodziców,
powstała na nowo na bazie zamkniętej placówki publicznej.

       W placówce uczą się dzieci od 3. roku życia do ukończenia szkoły podstawowej.
W budynku mieści się zarówno Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”, jak i Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

      Szkoła jest miejscem przyjaznym dla każdego, uczy się w niej 80 uczniów od kl. I do kl. VIII. Placówka oferuje doskonale wyposażone sale lekcyjne na miarę XXI wieku, przestronną salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Atutem szkoły jest kadra; to nauczyciele z entuzjazmem, rozumiejący potrzeby współczesnego ucznia.

     Organem prowadzącym jest: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach, którego prezesem jest Artur Zawadzki,
v-ce prezesem – Rafał Lipka.

                    Dyrektorzy naszej szkoły:

                               mgr Jolanta Jeruzal: 2015 – 2017

                mgr Edyta Stec: od 2017