SKS

.

W naszej szkole działa koło sportowe, w ramach którego prowadzone są zajęcia sportowe
dla dzieci z oddziału „0” oraz uczniów klas I-III oraz IV – VIII.

Oto nasze priorytetowe cele:

• zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej dzieci;

• przygotowanie ucznia do samodzielnej i zespołowej aktywności fizycznej;

• harmonijny rozwój organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

• rozwój ogólnej sprawności fizycznej;

• kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych.

 

 Poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych uczeń: 

• kształtuje w sobie samodyscyplinę poprzez dostosowanie się do reguł zabaw i gier;

• kontroluje własne zachowania i reakcje;

• kształtuje poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka;

• uczy się samodzielności w działaniu.

 

 Opiekun: mgr Marcin Sobolewski