Świetlica: informacje ogólne

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

  • uczniowie rozwijają tu swoje umiejętności plastyczne, techniczne oraz komputerowe;
  • organizowane są zajęcia mające na celu wypracowanie w uczniach zachowań akceptowanych społecznie;
  • odbywają się zajęcia sportowo – ruchowe oraz liczne zabawy na świeżym powietrzu;
  • raz w miesiącu organizujemy spotkanie pt. „Polscy autorzy dzieciom” mające na celu rozwój czytelnictwa wśród uczniów;
  • dzieci samodzielnie dbają o porządek;
  • podczas pobytu dzieci w świetlicy nauczyciel pomaga im w odrabianiu prac domowych oraz nadrabianiu zaległości;
  • w roku szkolnym 2019/2020 świetlica bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Świetlicowe pozdrowienia”; dzieci ześwietlicy wykonują kartki z pozdrowieniami oraz widokówki z naszego miasta, które są wysyłane do uczniów z całej Polski.

  

WAŻNE: Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września, karty należy pobrać w świetlicy szkolnej, sekretariacie lub ze strony szkoły.

Opiekun: mgr Anna Lipka