Rada Rodziców

Przewodnicząca

Agnieszka Rzeczko

Skarbnik

Greta Kurzyńska