Kadra Pedagogiczna

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Częstocicach

w roku szkolnym 2021/2022

 • mgr Edyta Stec – Dyrektor szkoły

ukończone:
– studia magisterskie z filologii polskiej
– studia magisterskie z filologii rosyjskiej

 • mgr Agnieszka Bilska – wychowawca kl. III

ukończone:
– studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim
 

 • mgr Aneta Cichocka – wychowawca kl. II- nauczciel muzyki, plastyki

ukończone:
– studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– studia podyplomowe z muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze i organizacji zajęć artystycznych

 • mgr Renata Słowińska – wychowawca kl. III- nauczyciel geografii

ukończone:
– studia magisterskie z geografii
– studia podyplomowe z przyrody w zreformowanej szkole
– studia podyplomowe z informatyki
– studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne

 • mgr Justyna Harabin – wychowawca kl. IV-nauczyciel j.polskiego

ukończone:
– studia magisterskie z filologii polskiej

 •  mgr Anna Wierzchowska-Nowak- wychowawca kl. V- nauczyciel religii

 • mgr Agata Ozdoba – wychowawca kl. VI- nauczyciel j. polskiego i doradztwa zawodowego, logopeda 

ukończone:
– studia magisterskie z filologii polskiej
– studia podyplomowe z logopedii
– studia podyplomowe z doradztwa zawodowego dla nauczycieli

 • mgr Jolanta Peć-Stoczkiewicz – wychowawca kl. VII- nauczyciel j. angelskiego

ukończone:
– studia magisterskie z filologii angielskiej
– studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
– studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki
– studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • mgr Marcin Sobolewski – wychowawca kl. VIII-nauczyciel wychowania fizycznego

ukończone:
– studia magisterskie z wychowania fizycznego
– studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • mgr Anna Lipka – wychowawca świetlicy szkolnej

ukończone:
– studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
– studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim

 • mgr Aneta Zawadzka

ukończone:
– studia magisterskie z pedagogiki ogólnej
– studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczej z rewalidacją
– studia podyplomowe z socjoterapii dzieci i młodzieży
– studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej
– studia podyplomowe z surdopedagogiki
– studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (edukacja włączająca i integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I, II i III stopnia kursu polskiego języka migowego)

 • mgr Dominika Goryś – nauczyciel biologii i chemii

ukończone:
– studia magisterskie z chemii z ochroną środowiska
– studia podyplomowe z biologii

 • mgr Iwona Łapińska – nauczyciel języka niemieckiego

ukończone:
– studia magisterskie z filologii germańskiej

 •  mgr Agnieszka Wyrębcz- nauczyciel fizyki

ukończone:
-studia magisterskie z fizyki

 • mgr Katarzyna Wójcik- nauczyciel matematyki

ukończone:
– studia podyplomowe z matematyki z przygotowaniem pedagogicznym

 • mgr Anna Pastuszka- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i historii

ukończone:
– studia magisterskie z zakresie wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji bezpieczeństwa
– studia podyplomowe z zakresu historii

 • mgr Adriana Antonkiewicz 

ukończone:
-studia magisterskie z matematyki,
-studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • mgr Katarzyna Różalska– magister w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczej, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem j. angielskiego
 • mgr Janna Roozczypała-magister pedagogiki

ukończone:
-studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
-studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej

 • mgr Barbara Przydatek

ukończone:
-studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
-studia magisterskie Pedagogika środowiskowa i socjalna
-studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracja ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pedagogika specjalna

 • mgr Maria Wisowska 

ukończone:
– studia magisterskie z historii
studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie
– studia licencjackie z języka angielskiego i historii

 • mgr Judyta Dróżdż 

ukończone:
– studia magisterskie z matematyki i informatyki z przygotowaniem pedagogicznym
– studia podyplomowe z fizyki