Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek 12.40-13.25

wtorek 10.45-11.30

środa 8.55-9.40, 12.40-13.25

czwartek 11.45-12.30,  12.40-13.25

 

Wydarzenia cykliczne

„Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”:

głośne czytanie,

wystawy prac plastycznych uczniów,

spotkania z zaproszonymi gośćmi, np. pisarzami.

 

Konkursy

Międzyszkolny Konkurs Literacko–Plastyczny „Wiosenna Książkomania”

Konkurs „Czytelnik Roku”

 

 

Projekty

 „Internetowy Teatr TVP dla Szkół”w szkole i przedszkolu

 

Zadania biblioteki

przyjmowanie i katalogowanie książek,

udostępnianie uczniom podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń,

wypożyczanie książek ze zbiorów bibliotecznych,

dzielenie się wiedzą i materiałami metodycznymi z nauczycielami,

prowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

kształtowanie umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji,

rozwijanie kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborze książek.

 

Opiekun biblioteki szkolnej

  Justyna Harabin

REGULAMIN BIBLIOTEKI
 

 1. Bibliotekę szkoły podstawowej tworzą zasoby biblioteczne przekazane Stowarzyszeniu
  na rzecz Szkoły w Częstocicach przez PSP nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą bezpłatnie korzystać uczniowie szkoły podstawowej, przedszkola, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz w uzasadnionych przypadkach rodzice
  i mieszkańcy dzielnicy Częstocice (po uzgodnieniu z opiekunem biblioteki).
 3. Wyznaczone godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych lub po ich zakończeniu oraz zawsze na życzenie osoby zainteresowanej po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem w ramach godzin jego pracy.
 4. Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór, prowadzi działalność informacyjną oraz edukację czytelniczą i medialną.
 5. Biblioteka dysponuje czytelnią, która jest miejscem samodzielnego poszukiwania żądanych informacji z wykorzystaniem źródeł pisanych oraz technologii informacyjnej.
 6. Zadaniem biblioteki jest rozwijanie zainteresowań uczniów, poszerzanie wiedzy o kulturze oraz wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez organizację konkursów i akcji czytelniczych.
 7. Biblioteka szkolna współpracuje z Publiczną Miejską Biblioteką w Ostrowcu Św.
 8. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na czas czterech tygodni.
  W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 12. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez opiekuna biblioteki).
 13. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do rozliczenia się
  z biblioteką w terminie wskazanym przez opiekuna biblioteki.
 14. Opiekun biblioteki może wnioskować do Dyrektora szkoły o nagrody rzeczowe
  na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się ilością przeczytanych książek i stwierdzoną przez nauczyciela znajomością ich treści.
 15. Biblioteka gromadzi i ewidencjonuje podręczniki szkolne, materiały edukacyjne
  i ćwiczeniowe. Każdy uczeń jest zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym podpisem otrzymanego zestawu podręczników oraz jego zwrotu po zakończeniu zajęć szkolnych. Za zgubione lub zniszczone książki pełną odpowiedzialność ponosi uczeń, zwracając ich koszt.