Koło taneczne

„… nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się i nic ich tak

 nie pobudza do obcowania z ludźmi, jak taniec,  przeto sądzę, że należałoby uczyć je tańczyć tak

 wcześnie, jak są w stanie tego się nauczyć.”

 

         Na zajęcia koła tanecznego  uczęszczają uczennice klas I-V.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

         Podczas zajęć dzieci uczą się prostych choreografii tańca nowoczesnego.  Poprzez taniec oraz zabawy przy muzyce rozwijają swoją sprawność ruchową, kształtują prawidłową sylwetkę, poczucie rytmu, koordynację wzrokowo-ruchową, przełamują barierę nieśmiałości. Pracując w grupie dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych. Poznają bardzo zróżnicowaną muzykę pod względem tempa, rytmu i jej charakteru.

Opiekun: mgr Renata Słowińska