Koło języka rosyjskiego

 Dodatkową atrakcją edukacyjną w naszej szkole są zajęcia z języka rosyjskiego dla uczniów klas IV – VI, którzy interesują się kulturą Rosji. Zajęcia mają charakter gier i zabaw językowych.

Podczas lekcji dodatkowych uczniowie:

–  uczą się cyrylicy;

– poznają kulturę rosyjską;

– wzbogacają  wiedzę o geografii, historii Rosji oraz życiu codziennym Rosjan;

– podnoszą  poziom umiejętności językowych; 

– rozwijają własną ciekawość i otwartość na rosyjską kulturę.