Bezpieczny Kąt

Projekt „Świetlica „Bezpieczny Kąt” współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  realizowany przez STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM” w partnerstwie z Kancelarią Radcy Prawnego Łukasz Chlebnyw ramach Osi priorytetowejIX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany w okresie od 01.11.2019 do 31.07.2021

             Głównym celem projektu jest: Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia rodziny przez utworzenie Świetlicy „Bezpieczny Kąt” dla min. 30 (20K,10M) dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych lub uczących się na terenie miasta Ostrówiec Świętokrzyski do końca lipca 2021.

 

Zakres wsparcia dla Uczestników projektu w ramach projektu obejmuje:

 • Opiekę w świetlicy w godz. 14.00- 19.00 w dniach roboczych oraz w soboty w godz. od 9.00-14.00
 • Indywidualną terapię pedagogiczną
 • Organizację warsztatów z ICT
 • Organizację warsztatów z przedsiębiorczości
 • Organizację warsztatów z języka angielskiego
 • Organizację warsztatów w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
 • Organizację warsztatów w zakresie kompetencji obywatelskich
 • Organizację zajęć wyrównawczych
 • Organizację zajęć kulturalno-rekreacyjnych
 • Dożywiania w formie podwieczorku
 • Doradztwo zawodowe
 • Pomoc przy odrabianiu lekcji

 

 Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny.

  

Do kogo jest skierowany projekt:

 • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku od 7 do 19 lat oraz
 • osób zamieszkałych lub uczących się na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski

 

Rekrutacja odbędzie się w dniach 01. – 05.09.2020r. na terenie Szkoły Podstawowej w Częstocicach im.Kawalerów Orderu Uśmiechu

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania): 

Miejsce realizacji projektu :

Szkoła Podstawowa w Częstocicach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul.Górna 3 Ostrowiec Św.

 

 

Świetlica „Bezpieczny Kąt”

projekt realizowany przez STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM”

w partnerstwie z Kancelari